LOTTO SYSTEMY

System Lotto na 8 liczb 4 zakłady

Gwarancja 3 przy 3 trafnych typowaniach

liczba1 liczba2 liczba3 liczba4 liczba5 liczba6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 7 8
1 2 5 6 7 8
3 4 5 6 7 8