LOTTO SYSTEMY

System Lotto na 8 liczb 5 zakładów

Gwarancja 3 przy 3 trafnych typowaniach

liczba1 liczba2 liczba3 liczba4 liczba5 liczba6
1 2 3 4 5 7
1 2 3 4 6 8
1 2 3 5 6 8
1 2 3 6 7 8
3 4 5 6 7 8