LOTTO SYSTEMY

System Lotto na 9 liczb 7 zakładów

Gwarancja 3 przy 3 trafnych typowaniach

liczba1 liczba2 liczba3 liczba4 liczba5 liczba6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 6 9
1 2 3 4 7 8
1 2 3 5 7 9
1 2 3 5 8 9
1 2 3 6 7 8
4 5 6 7 8 9