LOTTO SYSTEMY

System Lotto na 18 liczb 12 zakładów

Gwarancja 3 przy 5 trafnych typowaniach

liczba1 liczba2 liczba3 liczba4 liczba5 liczba6
1 2 3 4 5 6
1 3 4 9 11 12
1 4 7 10 13 16
1 4 14 15 17 18
2 5 7 9 10 12
2 5 8 11 14 17
2 5 13 15 16 18
3 6 8 11 13 16
3 6 9 12 15 18
3 6 7 10 14 17
7 8 10 11 15 18
9 12 13 14 16 17

Wróć do góry strony