LOTTO SYSTEMY

System Lotto na 19 liczb 15 zakładów

Gwarancja 3 przy 5 trafnych typowaniach

liczba1 liczba2 liczba3 liczba4 liczba5 liczba6
1 4 5 11 16 19
1 4 6 13 16 17
1 4 8 14 17 19
1 5 6 11 14 17
1 5 8 13 14 16
1 6 8 11 13 19
2 3 7 9 10 12
2 3 7 9 15 18
2 3 10 12 15 18
4 5 6 13 14 19
4 5 8 11 13 17
4 6 8 11 14 16
5 6 8 16 17 19
7 9 10 12 15 18
11 13 14 16 17 19

Wróć do góry strony