LOTTO SYSTEMY

System Lotto na 14 liczb 15 zakładów

Gwarancja 4 przy 6 trafnych typowaniach

liczba1 liczba2 liczba3 liczba4 liczba5 liczba6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 9 10 11
1 2 3 12 13 14
1 4 7 8 9 12
1 5 7 8 10 13
1 6 7 8 11 14
2 4 7 8 10 14
2 5 7 8 11 12
2 6 7 8 9 13
3 4 7 8 11 13
3 5 7 8 9 14
3 6 7 8 10 12
4 5 6 9 10 11
4 5 6 12 13 14
9 10 11 12 13 14

Wróć do góry strony