LOTTO SYSTEMY

System Lotto na 10 liczb 15 zakładów

Gwarancja 5 przy 6 trafnych typowaniach

liczba1 liczba2 liczba3 liczba4 liczba5 liczba6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 7 8 9
1 2 4 6 9 10
1 2 6 7 8 10
1 3 4 5 7 10
1 3 4 8 9 10
1 5 6 7 8 9
1 5 6 8 9 10
2 3 4 5 7 8
2 3 5 6 8 10
2 3 5 7 9 10
2 4 5 7 8 9
2 4 5 7 8 10
3 4 6 7 8 9
3 4 6 7 9 10

Wróć do góry strony