LOTTO SYSTEMY

System Lotto na 10 liczb 19 zakładów

Gwarancja 5 przy 6 trafnych typowaniach

liczba1 liczba2 liczba3 liczba4 liczba5 liczba6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 7
1 2 3 4 6 7
1 2 3 5 6 7
1 2 3 8 9 10
1 2 4 5 6 7
1 2 4 8 9 10
1 3 4 5 6 7
1 3 4 8 9 10
1 5 6 8 9 10
1 5 7 8 9 10
1 6 7 8 9 10
2 3 4 8 9 10
2 5 6 8 9 10
2 5 7 8 9 10
2 6 7 8 9 10
3 4 5 8 9 10
3 4 6 8 9 10
5 6 7 8 9 10

Wróć do góry strony