LOTTO SYSTEMY

Polityka prywatności, cookies

§ 1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników witryny lotto-systemy.eu i Serwisu.

1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:

Fa. compect GmbH
Windhorststr. 30
59063 Hamm
Germany

Kontakt:
Sebastian Przybylski
Telefon: 02381-3604866
E-Mail: Adres kontaktowy

2. W trosce o politykę prywatności i bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które zgodnie z „RODO” tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

3. W myśl polityki prywatności, dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika, oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: a)poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje b)poprzez gromadzenie plików „cookies” [patrz „§2. Polityka plików cookies”].

5. Serwis zbiera te informacje dobrowolnie, jakie podane są przez użytkownika.

6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane, ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

10.W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis „lotto-systemy.eu”. Strony te mogą posiadać własną politykę prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
W razie wątpliwości co do cookies i któregokolwiek zapisu niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji. Dane kontaktowe powyżej.


§ 2. Polityka plików cookies

1. Witryna lotto-systemy.eu używa cookies objęte przepisami o politykę prywatności . Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie przez witrynę lotto-systemy.eu w celu optymalizacji działań.

Jakie pliki cookies są gromadzone i wykorzystywane?
Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

- niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
- wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
- funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
- reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Jak wyłączyć gromadzenie cookies w przeglądarce?
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
Instrukcja zarządzania plikami cookies dla Google Chrome jest dostępna tutaj.

Dla Mozilla Firefox tutaj – https://support.mozilla.org/pl/kb/wlaczanie-i-wylaczanie-ciasteczek-sledzacych

Dla Internet Explorer i Microsoft Edge tutaj – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

W innych przeglądarkach takich jak: Safari, Opera, Bing, Yahoo, Web.de, Baidu, Yandex, AOL, Ask.com czy jeszcze innych, odpowiednie instrukcje znajdziemy na jej stronie pomocy. Jedyną przeglądarką, która zapewnia prywatność i nie zbiera ani nie kontroluje danych osobowych internauty jest DuckDuckGo.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.