LOTTO SYSTEMY

System Mini Lotto 16 liczb 15 zakładów

Gwarancja 2 przy 2 trafnych typowaniach

liczba1 liczba2 liczba3 liczba4 liczba5
1 4 10 14 16
1 3 8 9 11
1 4 6 13 15
1 2 7 8 14
1 5 8 10 12
2 5 6 13 16
2 8 10 11 15
2 3 4 9 12
3 6 7 10 13
3 5 9 14 15
3 4 8 11 16
4 5 7 8 11
6 11 12 13 14
6 8 9 10 13
7 9 12 15 16

Wróć do góry strony