LOTTO SYSTEMY

System Mini Lotto 11 liczb 21 zakładów

Gwarancja 3 przy 3 trafnych typowaniach

liczba1 liczba2 liczba3 liczba4 liczba5
1 2 3 4 5
1 2 3 6 7
1 2 3 8 9
1 2 3 10 11
1 4 5 6 7
1 4 5 8 9
1 4 5 10 11
1 6 7 8 9
1 6 7 10 11
1 8 9 10 11
2 4 6 9 11
2 4 7 8 11
2 4 7 9 10
2 5 6 8 11
2 5 6 9 10
2 5 7 8 10
3 4 6 8 11
3 4 6 9 10
3 4 7 8 10
3 5 6 8 10
3 5 7 9 11

Wróć do góry strony